इश्वरवल्लभ

iswarballav

पुरस्कार प्राप्त मिति वि.सं. २०२९
जन्म मिति वि.सं. १९९४
पुरस्कार प्राप्त कृति आगोका फूलहरू हुन् आगोका फूलहरू होइनन्
परिचय
ईश्वरवल्लभको जन्म वि.सं. १९९४ साल असार १४ गते बाबु पण्डित मुरलीधर तथा आमा राममायाँका सुपुत्रका रूपमा काठमाडौँमा भएको हो। उनले आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन् शीर्षकको ग्रन्थका लागि साहित्यतर्फको मदन पुरस्कार २०२९ प्राप्त गरेका हुन्।