लीलाध्वज थापा

liladhowaj

पुरस्कार प्राप्त मिति वि.सं. २०१४
जन्म मिति वि.सं. १९७८-२०४१
पुरस्कार प्राप्त कृति मन
परिचय
लीलाध्वज थापाको जन्म कमलपोखरी, काठमाडौँमा वि. सं. १९७८ साल आषाढमा भएको थियो। उनले ‘मन’ नामक उपन्यासका लागि २०१४ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।