Press Release


मदन पुरस्कार पुस्तकालय (मपुपु)को रेफरेन्स सेवा स्थगित गरिएको सूचना

गत वैशाख १२ गते आएको भुकम्पबाट यस मदन पुरस्कार पुस्तकालयको भवन क्षतिग्रस्त भएको र प्राविधिकहरूको सल्लाह बमोजिम मानवीय तथा भौतिक जोखिम कम गर्नका लागि उक्त स्थानमा रहेका सामग्रीहरू तुरून्त सार्नुपर्ने तथा उक्त भवन भत्काउनु पर्ने भएकोले यस मदन पुरस्कार पुस्तकालयका सबै खालका सेवाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको दु:खद जानकारी गराउँछौं। पुस्तकालयका प्रमुख […]