Press Release


Suspension of Madan Puraskar Pustakalaya (MPP) Reference Services

The Madan Puraskar Pustakalaya (MPP) building has been damaged by the April 25 Earthquake. Engineers have deemed the building unsafe and recommended immediate evacuation. Therefore, we regret to inform that reference services of the archive have been suspended until further notice. Mr Amar Gurung, Chief of MPP said, “We are deeply saddened that for the […]


मदन पुरस्कार पुस्तकालय (मपुपु)को रेफरेन्स सेवा स्थगित गरिएको सूचना

गत वैशाख १२ गते आएको भुकम्पबाट यस मदन पुरस्कार पुस्तकालयको भवन क्षतिग्रस्त भएको र प्राविधिकहरूको सल्लाह बमोजिम मानवीय तथा भौतिक जोखिम कम गर्नका लागि उक्त स्थानमा रहेका सामग्रीहरू तुरून्त सार्नुपर्ने तथा उक्त भवन भत्काउनु पर्ने भएकोले यस मदन पुरस्कार पुस्तकालयका सबै खालका सेवाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको दु:खद जानकारी गराउँछौं। पुस्तकालयका प्रमुख […]