admin


शुक्रबारका दिन रिफरेन्स सेवा बन्द हुने वारे जानकारी   Recently updated !

विशेष कारणले मिति २०७५ श्रावण ४ गते (जुलाइ २०, २०१८) शुक्रबारका दिन यस पुस्तकालयको रिफरेन्स सेवा बन्द हुने जानकारी गराउँदछौँ। यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छौँ।